Søren Dyg med flot hanræv fra rævejagten den 31 januar